icon đăng ký

Chính sách bảo lưu

1. Bảo lưu là gì?

Là việc nghỉ học có kế hoạch trong thời gian dài do đi du lịch hoặc ốm đau và sẽ quay trở lại học tập sau thời gian đó. Tính từ 2 tháng trở lên. Có chứng từ. Thời gian tối thiểu để thực hiện bảo lưu là 9 buổi học.
Dưới 8 buổi, quyền lợi khách hàng được áp dụng theo trường hợp: Nghỉ học có phép.

Phụ huynh cần nộp đơn xin bảo lưu ít nhất 30 ngày và có đóng dấu của Trung tâm.Thời gian bảo lưu được tính theo thời gian được ghi trong chứng từ.

Phụ huynh có thể xin gia hạn bảo lưu trước 15 ngày . Trong trường hợp học viên có kế hoạch bảo lưu thêm 1 tháng, thì trước ngày kết thúc bảo lưu 15 ngày, phụ huynh cần đến làm đơn gia hạn bảo lưu cho con. Sau 15 ngày không được tính gia hạn bảo lưu.

2. Chứng từ cần thiết

Là giấy tờ, bằng chứng chứng minh việc nghỉ học của học sinh là CÓ PHÉP và chính đáng. Ví dụ: Giấy nhập viện, xuất viện có đóng dấu của cơ quan đơn vị có thẩm quyền, đơn xin bảo lưu có đóng dấu của trung tâm.

Trường hợp gia đình có công việc quan trọng , vấn đề cá nhân , sức khỏe,…. Bố mẹ cần bảo lưu buổi học các bạn để bảo toàn học phí trong thời gian nghỉ liên tục thì: Khách hàng cần nộp đơn xin bảo lưu ít nhất 30 ngày và có đóng dấu của Trung tâm. – Thời gian bảo lưu được tính theo thời gian được ghi trong chứng từ.

Ví dụ: đơn xin bảo lưu ghi thời gian bảo lưu 2 tháng nhưng con nghỉ 2,5 tháng thì khi Tái Đăng Kí Trung tâm áp dụng theo thời gian trên giấy tờ là 2 tháng.
Nếu trong thời gian nghỉ bảo lưu như , bố mẹ vẫn chưa thu xếp được cho con quay trở lại học thì có thể xin gia hạn bảo lưu trước 15 ngày . Trong trường hợp con có kế hoạch bảo lưu thêm 1 tháng, thì trước ngày kết thúc bảo lưu 15 ngày, phụ huynh cần đến làm đơn gia hạn bảo lưu cho con. Nếu nộp đơn muộn không được tính gia hạn bảo lưu.
Nếu con bị ốm nằm viện, hoặc gặp sự cố đột xuất thì việc bảo lưu này cần có chứng từ, và thời hạn bảo lưu được tính kể từ ngày con nghỉ ốm đến ngày con đi học lại mà bố mẹ không cần làm đơn trước 30 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *