icon đăng ký

Chính sách nghỉ học có phép

CHÍNH SÁCH NGHỈ HỌC CÓ PHÉP

  • Học sinh sẽ được tính nghỉ học có phép nếu Phụ huynh báo trước với Trung tâm (ít nhất 1 tiếng) trước giờ học.
  • Số giờ nghỉ học có phép sẽ được sắp xếp học bù vào buổi tới hoặc quy đổi tương đương sang số tiền tương ứng của khóa học đó và được trừ vào lần TÁI ĐĂNG KÝ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *