icon đăng ký

Chương trình Custumize (Thiết kế theo yêu cầu)

  • Đối tượng: Học viên có mục tiêu học Tiếng Anh cụ thể trong thời gian ngắn, Tiếng Anh giao tiếp, kèm luyện nói, luyện ngữ pháp, ôn thi IELTS…
  • Chương trình được thiết kế theo mục tiêu cá nhân riêng biệt và yêu cầu chi tiết của từng học viên
  • Cam kết đầu ra sau khóa học
  • Chấm, chữa bài tập về nhà hàng ngày, liên tục đẩy mạnh năng lực học viên, tăng tương tác
  • Hỗ trợ giải đáp kiến thức 24/7 trong và sau khóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *