icon đăng ký

Chương trình SD (CAMBRIDGE x CLIL x GLOBAL CITIZEN)

 •  SD Primary (6-10 tuổi)

 • SD Secondary (11-15 tuổi)

 • Chương trình SD là chương trình kỹ năng tiếng Hệ Cambridge học tập theo phân môn bằng phương pháp CLIL gồm Khoa học nghiên cứu và Dự án thực tế bám sát 17 mục tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hợp Quốc về nhận thức Công Dân Toàn Cầu. Toàn bộ nội dung chương trình được đào tạo bằng Tiếng Anh.

   

1. Mục tiêu chương trình:

 • Cambridge English Program (Chương trình Tiếng Anh hệ CAM): Đạt được khung năng lực tiếng theo chuẩn đầu ra Cambridge
 • CLIL x GLOBAL CITIZEN (Chương trình CLIL x Công dân toàn cầu): Đạt được năng lực học tập nội dung CLIL và nghiên cứu khoa học bằng ngôn ngữ Anh
 • SCIENCE & PRESENTATION (Khoa học và thuyết trình): Đạt được nhận thực toàn diện về 17 mục tiêu phát triển bền vững

2. Các kỹ năng mục tiêu trong Chương trình SD:

 • Kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT
 • Kỹ năng Thuyết trình
 • Kỹ năng Thực hiện dự án khoa học độc lập
 • Kỹ năng phản biện và tư duy phản biện
 • Kỹ năng MC, kể chuyện
 • Kỹ năng làm việc nhóm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *