icon đăng ký

Tiếng Anh Trung học

– Tiếng Anh THCS được Anh Ngữ SA thiết kế đựa trên 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết và lồng ghép chương trình tích hợp CLIL và trong bài học.

– Bám sát với ngữ pháp trên trường

– Phát triển kỹ năng mềm cho học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *